Radosť v Duchu Svätom

Jozef Vrablec vo svojej knihe Radosť v Duchu Svätom premýšľa voľnou úvahou o bohatých dôvodoch kresanskej radosti v každodennom živote spojenom s tajomstvom turíčneho zoslania Ducha Svätého. Autor sprostredkováva čitateľovi veľmi dobre podanú náuku o tajomstve Božej Trojice a poslaní jednotlivých osôb v spásnom Božom pláne, ktorý zavŕšil zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus zoslaním Ducha Svätého na tento svet ako Tešiteľa, závdavok našej spásy. V ňom, skrze Krista, má každý človek radostiplnú účas na vnútornom Božom živote a smie prežívať svoje adoptívne synovstvo v blízkosti nebeského Otca. Pomocou analógií, príkladov zo života známych kresanov, cirkevných spisov a modlitieb vám autor pomôže vstúpiť do skutočnosti kresanskej radosti, ktorá má byť znakom každého veriaceho človeka.

Autor: 
Vydavateľstvo: 
Jas
Rok vydania: 
2008
Počet strán: 
128
Cena: 
4.00 €
ISBN: 
000-00-00000-00-0
slovensky