Z matkinho lona do Otcovho náručia

Kniha nám ponúka jedinečnú príležitosť obnoviť zmysel života vo svetle Božieho Slova (Rim 12,2). Ježiš, náš vzkriesený Pán, pripojil sa na ceste k dvom učeníkom, ktorí kráčali v beznádeji a smútku preč z Jeruzalema, mesta, v ktorom sa naplnilo vykúpenie. Ježiš ich najprv vypočul a potom im začal vysvetľovať písma. Srdcia im horeli (Lk 24,32). To bolo skutočné vnútorné uzdravenie. Po hlbokom vnútornom obrátení, uzdravení sa a posvätení môže človek porozumieť, kam smeruje vo svojom živote. V skúsenosti nesmierneho nadšenia nasledovať Krista, odriekať sa všetkého zlého i beznádeje a prežíva spoluúčas na nesmiernej láske nášho Otca s Ježišom a Máriou. Zakúšať hlbokú dôvernosť a spočinutie v Otcovom náručí.

Vydavateľstvo: 
Jas
Rok vydania: 
2007
Počet strán: 
110
Cena: 
4.00 €
ISBN: 
80-89219-08-7
farebná obálka
formát A5
mäkká väzba
slovensky