E. Vella

Zlých duchov vyhánajte

Autor: 

brožúra vznikla z prednášok exorcistu z Malty P. E.Vellu pri jeho návšteve koncom mája 1993 v ?echách a na Morave. Tieto prednášky sú svedectvom o kone?nom víazstve Ježiša Krista, ktorý svojho Protivníka zabije dychom svojich úst a zni?í jasom svojho príchodu (2 Sol 2, 8).