Hans Buob

Čo nás čaká na druhom brehu?

Autor: 

Dnes sa stretávame s akousi neistotou o živote po smrti, ktorá sa zdá taká strašná. Počúvame hlásateľov samovykúpenia cez opätovné narodenie, cez prevteľovanie. Otázky neba, pekla a očistca sú od kresťanov ponechávané na teológov.